Senyalització corporativa

Aplicació de la identitat corporativa en elements de senyalització.