Slider

Projectes i disseny

Projectes d’implementació i disseny en senyalització. Realitzem un estudi de l’edifici, instal·lació o entorn exterior a fi d’orientar i guiar l’usuari. Analitzem els fluxos i circulacions fins a localitzar l’espai idoni d’ubicació. Posicionem els senyals al plànol i descrivim el seu contingut.

En l’àmbit del disseny, establim tipologies i realitzem el disseny gràfic tenint en compte les característiques corporatives del client. En el disseny industrial i constructiu dels senyals tenim cura de l’elecció i combinació de materials i acabats així com els sistemes de fixació. Proposem la millor aplicació gràfica del senyal: vinil adhesiu, impressió digital o directe al suport entre d’altres.

Tot aquest procés es realitza amb un constant diàleg i seguiment amb el client o professional facultatiu.

Amb la presentació de maquetacions prèvies, arts finals i representacions gràfiques es materialitza la millor solució a cada projecte.

Croquis del disseny de la senyalització Ca l'Alier

DISSENY

Detall d'un totem de senyalització

ELECCIÓ I COMBINACIÓ DE MATERIALS

Fragment del plànol d'un projecte d'implementació

PROJECTES D’IMPLEMENTACIÓ

Manual d'aplicació gràfica d'un sistema de senyalització

PRESENTACIONS / MAQUETACIONS

Projectes i disseny

Projectes d’implementació i disseny en senyalització. Realitzem un estudi de l’edifici, instal·lació o entorn exterior a fi d’orientar i guiar l’usuari. Analitzem els fluxos i circulacions fins a localitzar l’espai idoni d’ubicació. Posicionem els senyals al plànol i descrivim el seu contingut.

En l’àmbit del disseny, establim tipologies i realitzem el disseny gràfic tenint en compte les característiques corporatives del client. En el disseny industrial i constructiu dels senyals tenim cura de l’elecció i combinació de materials i acabats així com els sistemes de fixació. Proposem la millor aplicació gràfica del senyal: vinil adhesiu, impressió digital o directe al suport entre d’altres.

Tot aquest procés es realitza amb un constant diàleg i seguiment amb el client o professional facultatiu.

Amb la presentació de maquetacions prèvies, arts finals i representacions gràfiques es materialitza la millor solució a cada projecte.

Croquis del disseny de la senyalització Ca l'Alier

DISSENY

Detall d'un totem de senyalització

ELECCIÓ I COMBINACIÓ DE MATERIALS

Fragment del plànol d'un projecte d'implementació

PROJECTES D’IMPLEMENTACIÓ

Manual d'aplicació gràfica d'un sistema de senyalització

PRESENTACIONS / MAQUETACIONS